دستور العمل دسترسی پذیری وب نسخه 2.1 (WCAG2.1)

دستور العمل دسترسی پذیری وب نسخه 2.1 (WCAG2.1) در ماه ششم از سال 2018 به روز رسانی شده است.

دستور العمل دسترسی پذیری محتوای وب نسخه 2.1

مقدمه:

دستور العمل دسترسی پذیری وب نسخه 2.1 (WCAG2.1) توصیه های گسترده ای را برای بهبود دسترسی پذیری محتوای وب ارائه می دهد. دنبال کردن این دستور العمل های محتوای وب را برای افراد بیشتری قابل دسترسی می کند، افرادی با محدودیت هایی چون بینایی کم، کم شنوایی، ناتوانی های حرکتی، ناتوانی های گفتاری، حساس به نور، و یا ترکیبی از همه اینها. به افرادی هم که دارای ناتوانی در یادگیری و یا ناتوانی های شناختی هستند هر چند نمی تواند تمامی نیازهای آنان را پاسخ دهد اما در برخی موارد کمک می کند. این دستور العمل دسترسی پذیری محتوای وب را برای دستگاه های کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت و موبایل پوشش می دهد. دنبال کردن این دستور العمل ها همچنین محتوای وب را به طور عمومی برای همه کاربران قابل استفاده تر خواهد کرد.

معیارهای موفقیت WCAG 2.1 به صورت جملات قابل آزمون نوشته می شوند که بر پایه فناوری نیستند. WCAG 2.1 دستور العمل دسترسی پذیری محتوای وب نسخه 2 را که در سال 2008 منتشر شده است را گسترش می دهد. محتوایی که با استاندارد WCAG 2.1 مطابقت دارد با نسخه WCAG 2.0 نیز مطابقت دارد.

به منظور جلوگیری از سردرگمی برای مجریانی که سازگاری معکوس با WCAG 2.0 برای آنها مهم است ، معیارهای موفقیت جدید در WCAG 2.1 به انتهای مجموعه معیارهای موفقیت در دستورالعمل آنها اضافه شده است. این از نیاز به تغییر شماره بخش معیارهای موفقیت از WCAG 2.0 جلوگیری می کند ، که این امر با درج معیارهای موفقیت جدید بین معیارهای موفقیت موجود در دستورالعمل ایجاد می شود ، اما این بدان معناست که معیارهای موفقیت در هر دستورالعمل دیگر بر اساس سطح انطباق گروه بندی نمی شوند.

1. قابل درک:

اطلاعات و اجزای رابط کاربری باید به گونه ای نمایش داده شود که برای کاربران قابل درک باشد.

1.1. جایگزین متنی:

جایگزین های متنی را برای هر محتوای غیر متنی فراهم کنید تا بتواند آن را به سایر اشکال مورد نیاز افراد تغییر دهد ، مانند چاپ بزرگ ، بریل ، گفتار ، نمادها یا زبان ساده تر.

1.1.1. محتوای غیر متنی: (Level A)

تمام محتوای غیر متنی که به کاربر ارائه می شود دارای گزینه متنی جایگزین است که هدف معادل آن را دارد (مثال: عکس، که متن جایگزین برای آن نوشته می شود)، به جز موارد ذکر شده در زیر:

کنترل ها، ورودی: اگر محتوای غیرمتنی یک کنترل باشد یا ورودی کاربر را بپذیرد ، نامی دارد که هدف آن را توصیف می کند. (برای نیازمندی های اضافه برای کنترل ها و محتوایی که ورودی کاربر را می پذیرد ، به معیار موفقیت 4.1.2 مراجعه کنید.)

کنترل ها، ورودی: اگر محتوای غیرمتنی رسانه ای مبتنی بر زمان است ، متن جایگزین حداقل توصیف محتوای غیرمتنی را ارائه می دهد. (برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای 1.2 مراجعه کنید.)

تست: اگر محتوای غیرمتنی آزمون یا تمرینی است که اگر در متن ارائه شود فاقد اعتبار است ، متن جایگزین حداقل شناسایی توصیفی محتوای غیرمتنی را ارائه می دهد.

احساسی: اگر محتوای غیر متنی در درجه اول برای ایجاد یک تجربه حسی خاص باشد ، متن جایگزین حداقل شناسایی توصیفی محتوای غیر متنی را ارائه می دهند.

CAPTCHA: اگر هدف از محتوای غیرمتنی تأیید این است که شخص به جای رایانه به محتوای آن دسترسی دارد ، متن جایگزینی که هدف محتوای غیر متنی را شناسایی و توصیف می کنند ارائه می شوند. فرم های CAPTCHA جایگزین با استفاده از حالت های خروجی مختلف برای انواع مختلف ادراک حسی و برای پذیرش ناتوانی های مختلف ارائه شده است.

دکوراسیون ، قالب بندی ، نامرئی: اگر محتوای غیر متنی کاملا تزئینی باشد ، فقط برای قالب بندی بصری استفاده شود یا به کاربران نمایش داده نشود ، به گونه ای پیاده سازی می شود که با استفاده از فناوری کمکی نادیده گرفته شود.

1.2. رسانه های مبتنی بر زمان:

گزینه های جایگزین برای رسانه های مبتنی بر زمان ارائه دهید.

1.2.1. فقط صوت و فقط ویدیو (از پیش ضبط شده) (Level A)

برای رسانه های فقط صوتی و ویدئویی از پیش ضبط شده ، موارد زیر صحیح است ، مگر اینکه صوت یا ویدئو رسانه ای جایگزین برای متن باشد و به وضوح برای این کار برچسب گذاری شده باشد:

صوت از پیش ضبط شده: گزینه دیگری برای رسانه های مبتنی بر زمان ارائه شده است که اطلاعات معادل محتوای فقط صوتی پیش ثبت شده را ارائه می دهد.

ویدئو از پیش ضبط شده: یا یک گزینه جایگزین برای رسانه های مبتنی بر زمان یا یک فایل صوتی ارائه شده است که اطلاعات معادل محتوای از پیش ضبط شده فقط برای ویدئو را ارائه می دهد.

1.2.2. زیر نویس ها (از پیش ضبط شده) (Level A)

برای همه محتوای صوتی از پیش ضبط شده در رسانه های همگام زیرنویس ارائه شده است ، به جز مواردی که رسانه صوتی، خود جایگزینی برای متن است و به وضوح برچسب گذاری شده است.

1.2.3. توضیحات صوتی (از پیش ضبط شده) (Level A)

یک جایگزین برای رسانه های مبتنی بر زمان یا توصیف صوتی محتوای ویدئویی از پیش ضبط شده برای رسانه های همگام ارائه شده است ، مگر در مواردی که رسانه، خود جایگزینی برای متن باشد و به وضوح برچسب گذاری شده باشد.

1.2.4. زیر نویس ها (زنده) (Level AA)

زیرنویس برای تمام محتوای صوتی زنده ارائه شده است.

1.2.5. توضیحات صوتی (از پیش ضبط شده) (Level AA)

توضیحات صوتی برای تمام محتوای ویدئویی از پیش ضبط شده ارائه شده است.

1.2.6. زبان اشاره (از پیش ضبط شده) (Level AAA)

تفسیر زبان اشاره برای تمام محتوای صوتی از پیش ضبط شده ارائه شده است.

1.2.7. توضیحات صوتی گسترده (از پیش ضبط شده) (Level AAA)

در مواردی که مکث در صدای پیش زمینه کافی نیست تا توصیفات صوتی بتواند حس ویدئو را منتقل کند ، شرح صوتی گسترده ای برای تمام محتوای ویدئویی از قبل ضبط شده ارائه شده است.

1.2.8. رسانه جایگزین (از پیش ضبط شده) (Level AAA)

برای همه رسانه های همگام از پیش ضبط شده و برای همه رسانه های فقط ویدئویی از پیش ضبط شده ، جایگزینی برای رسانه های مبتنی بر زمان ارائه شده است.

1.2.9. فقط صوت (زنده) (Level AAA)

گزینه ای جایگزین برای رسانه های مبتنی بر زمان که اطلاعات معادل محتوای فقط صوتی زنده را ارائه می دهند ، ارائه شده است.

1.3. سازگار

بدون از دست دادن اطلاعات یا ساختار ، محتوایی ایجاد کنید که می تواند به روش های مختلف (به عنوان مثال طرح ساده تر) ارائه شود.

1.3.1. اطلاعات و روابط (Level A)

اطلاعات ، ساختار و روابط منتقل شده از طریق ارائه (Presentation)، می تواند از طریق برنامه ( programmatically ) تعیین شود یا در متن موجود است.

1.3.2. دنباله معنی دار (Level A)

وقتی توالی ارائه محتوا بر مفهوم آن تأثیر بگذارد ، می توان توالی خواندن صحیح را از طریق برنامه ( programmatically ) تعیین کرد.

1.3.3. خصوصیات حسی (Level A)

دستورالعمل های ارائه شده برای درک و عملکرد محتوا، صرفاً به ویژگی های حسی اجزایی مانند شکل ، رنگ ، اندازه ، مکان بصری ، جهت گیری یا صدا متکی نیستند.

توجه:

برای دسترسی به اطلاعات مربوط به رنگ ، به دستورالعمل 1.4 مراجعه کنید.

منبع: W3.ORG